مجموع اقتصاد کشورهای منطقه ۶ درصد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است – خبر


اقتصاد ۶ درصدی منطقه ای عقب مانده و یکی از حلقه های زنجیره تولید و تجارت جهانی است که هیچ کدام از این کشورها جزو کشورهای محوری این زنجیره محسوب نمی شوند.

به گزارش نبأخبر، تیتر روزنامه دولت «تجارت ۹۰ میلیارد دلاری با دور زدن تحریم ها» (۳/۲/۱۳۰۰) و به نقل از رئیس سازمان توسعه تجارت می نویسد: «یکصد میلیارد دلار تجارت خارجی در سال گذشته. ۹۰ درصد آن صادر شده که «از نظام بانکی انجام می‌شود»، به آن افتخار نمی‌کند، نشانه آن است که منابع عظیمی در این بین از بین رفته و برای توسعه کشور و رفاه هزینه نشده است. مانند گاز، برق و آب ما، حداقل یک سوم حجم آن در مسیر حمل و نقل به دلیل فرسایش خطوط از بین می رود.

تصور اینکه بتوانیم با تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه به رشد و توسعه اقتصادی دست یابیم، خیالی بیش نیست. به گفته رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، مجموع سهم کشورهای منطقه از اقتصاد جهانی حدود ۶ درصد است و ۹۴ درصد اقتصاد دنیا به خارج از این منطقه جریان دارد.

این اقتصاد منطقه ای ۶ درصدی یکی از حلقه های زنجیره تولید و تجارت جهانی است و هیچ یک از این کشورها کشورهای محوری در این زنجیره نیستند. به گفته وی جالب است که در هیچ یک از اسناد اقتصادی این کشورهای منطقه (از جمله ترکیه، عمان، امارات، پاکستان و…) ایران شریک استراتژیک و حتی در بین ۱۰ کشور به حساب نمی آید. یا ۱۵ کشور که این کشورهای شریک هستند (رسانه ها، ۱/۱۲/۱۴۰۰) همکاری های اقتصادی منطقه ای زمانی می تواند ارزش آفرینی کند و راه را برای کشوری باز کند که در قالب یک طرح بزرگتر برای ایفای نقش در زنجیره ارزش تولید طراحی و اجرا شود. و تجارت جهانی

علی احمدی، دبیر کمیته مشترک سیاست‌های عمومی برنامه هفتم، با تأکید بر اینکه «اقتصاد و زندگی مردم را به برجام پیوند نمی‌دهیم» و «منطقه‌گرایی اقتصادی» (به عنوان راهبرد کلیدی در برنامه هفتم توسعه، ۲۲) )/۳/۱۴۰۱) و پرداختن به توزیع کالابرگ، کارت نان، اقتصاد معیشتی، بخور و بمیر و… غفلت از اصلاحات عمیق اقتصادی، هر روز بر عدم تعادل های مختلف در دخل و خرج مردم دامن می زد. دولت، نظام بانکی، صندوق های تامین اجتماعی، منابع آب و محیط زیست… آینده ای تاریک و زمینه ساز توسعه و پیشرفت این سرزمین است.

کد خبر: ۱۸۸۶۴۱