معادل روزی که ریال به پول ملی تبدیل شد چقدر طلا بود؟ – اخبار


یک گرم طلای خالص تقریباً ۱۴ ریال بود و در ازای یک ریال این مقدار طلا به او دادند: ۰.۰۷۱ گرم. در سال ۱۳۲۰ ارزش ریال: «۰.۰۲۷ گرم طلا» و در سال ۱۳۳۶: «۰.۰۱۱ گرم طلا» بود.

به گزارش نبأ الخبر، ریال در سال ۱۳۰۸ واحد پول ایران شد و در آن زمان معادل حدود یک سوم گرم طلای خالص بود.
«ریال» تلفظ فارسی «واقعی» در اسپانیایی است، همان تلفظ «رویال» در انگلیسی و به معنای «شاهی» است و به نظر می رسد از زمان حضور زبان های اسپانیایی و پرتغالی در زبان فارسی رایج شده است. در خلیج فارس در دوره صفویه. ریال یکی از ۵۰ واحد پولی است که از زمان هخامنشیان در ایران رواج داشته است و قبل از ریال و در دوره قاجار واحد پول ایران «قرآن» بوده است.

البته در دوره قاجار «واحد پولی» به معنای امروزی آن وجود نداشت و تا سال ۱۳۰۸ که شورای ملی ریال را به عنوان واحد پول ایران تصویب کرد، واحدهای زیادی رایج بود و البته دلایلی هم داشت: «از آذرماه. در سال ۱۳۰۸، قیمت نقره در بازارهای جهانی تشدید شد، در نتیجه ارزش پول نقره همراه ایران نیز کاهش یافت و این ایده مطرح شد که پایه پولی ایران باید بر پایه طلا باشد تا نقره. مجلس قانون تعیین واحد و اندازه واحد پول قانونی ایران را تصویب کرد و بر اساس این قانون، ریال به عنوان واحد پول ایران تعیین شد.

این قانون از سال ۱۳۱۱ برقرار است و البته مردم همچنان از واحد تومانی که هنوز استفاده می کنند استفاده می کنند. ارزش ریال بر اساس قیمت طلا در آن زمان چقدر است؟ یک گرم طلای خالص تقریباً ۱۴ ریال بود و در ازای یک ریال این مقدار طلا به او دادند: ۰.۰۷۱ گرم. در سال ۱۳۲۰ ارزش ریال: «۰.۰۲۷ گرم طلا» و در سال ۱۳۳۶: «۰.۰۱۱ گرم طلا» بود.

بعد از آن طی چند دهه ارزش ریال کمتر شد و حالا با یک ریال چقدر طلا می گیرید؟ اگر قیمت یک گرم طلای ۲۴ عیار خالص را ۱۸ میلیون ریال فرض کنیم، این مقدار طلا را به ازای یک ریال می دهند: «۰.۰۰۰۰۰۰۰۵۵». یعنی ۵۵ میلیارد گرم.

جالب اینجاست که به دلیل گرانی طلا که البته قیمتی جهانی است، واحد پولی همه کشورها در برابر طلا چنین جایگاهی دارد. به عنوان مثال، با یک دلار آمریکا می توانید این مقدار طلای خالص را بخرید: “۰.۰۱۶ گرم” و با یک ین ژاپن می توانید این مقدار طلا را خریداری کنید: “۰.۰۰۰۱۲۵”. یعنی ۱۲۵ میلیون گرم.

کد خبر: ۱۸۸۵۱۳