مغز انسان برای بیدار شدن در نیمه شب طراحی نشده است


فرضیه محققان که ذهن نیمه شب نامیده می شود، نشان می دهد که بدن و ذهن انسان از یک چرخه فعالیت عادی ۲۴ ساعته پیروی می کند و بر احساسات و رفتار ما تأثیر می گذارد. به طور خلاصه، در زمان‌های خاصی، نوع بشر تمایل دارد به روش‌های خاصی احساس و عمل کند. به عنوان مثال، در طول روز، سطوح مولکولی و فعالیت مغز با بیداری تنظیم می شود، اما رفتار معمول در شب خواب است.

بر اساس این خبر، دانشمندان آمریکایی از دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه هاروارد با انجام تحقیقات جدید هشدار داده اند که مغز انسان برای بیدار ماندن در نیمه های شب ساخته نشده است. نظریه جدید محققان که «ذهن نیمه شب» نام دارد، نشان می دهد که احتمال دریافت محرک های منفی بعد از نیمه شب در انسان بیشتر است. زمانی که مغز انسان می خوابد، ذهن نیز به استراحت نیاز دارد.

ممکن است افکار و احساسات منفی بسیاری را در نیمه شب حتی پس از یک روز عالی تجربه کرده باشید. طبق تحقیقات قبلی، کمبود خواب که شامل بیدار شدن در شب می شود، منجر به اختلالات شناختی، رفتاری و مغزی در روز بعد می شود. با این حال، اکنون محققان نشان داده اند که این تغییرات در شناخت و رفتار انسان زمانی رخ می دهد که فرد در نیمه های شب بیدار بماند.

فرضیه محققان که ذهن نیمه شب نامیده می شود، نشان می دهد که بدن و ذهن انسان از یک چرخه فعالیت عادی ۲۴ ساعته پیروی می کند و بر احساسات و رفتار ما تأثیر می گذارد. به طور خلاصه، در زمان‌های خاصی، نوع بشر تمایل دارد به روش‌های خاصی احساس و عمل کند. به عنوان مثال، در طول روز، سطوح مولکولی و فعالیت مغز با بیداری تنظیم می شود، اما رفتار معمول در شب خواب است.

از دیدگاه تکاملی، این نظریه منطقی است. انسان های اولیه در شکار در روز و زمانی که نور وجود داشت بسیار مؤثر بودند و در حالی که شب برای استراحت آنها ایده آل بود، در برابر تهدید سایر شکارچیان آسیب پذیرتر بودند.

خطرات بیدار ماندن در نیمه شب
محققان توضیح دادند که برای مقابله با این افزایش طبیعی احساس خطر، علاقه ما به محرک های منفی در طول شب به طور غیرعادی افزایش می یابد. علاوه بر این، این تمرکز بیش از حد بر افکار منفی می تواند فرد را به خصوص در برابر رفتارهای پرخطر آسیب پذیر کند.

آنها در فرضیه خود به دو مثال اشاره کردند. مورد اول مربوط به مصرف کننده مواد مخدر است که معمولاً در شب تسلیم میل به ترک می شود. مورد دوم مربوط به دانش آموزی است که از بی خوابی رنج می برد و تمام شب را بیدار می ماند و احساس ناامیدی و تنهایی می کند.

از سوی دیگر، هر دو سناریو می توانند منجر به خودکشی و خودآزاری شوند که در شب بسیار رایج است.

کد خبر: ۱۹۱۷۹۴