موج هفتم کرونا در ایران متفاوت خواهد بود


استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به افزایش سرعت یک زیر دنباله جدید آمیکرون، BA5، گفت: اگر اقدام عاجل نکنیم، شرایط موج هفتم با شش موج قبلی متفاوت خواهد بود.

به گزارش «نبخبر»، مسعود یونسان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ابعاد زیرسویه جدید آمیکرون در کشور پرداخت و گفت: اگر فردی حتی یک دوز از واکسن را دریافت نکند، این واکسن را دریافت نخواهد کرد. بهره مندی در آینده تخته. اما کسانی که واکسینه شده اند (از یک تا سه دوز)، پس از ۱۴ روز به ایمنی کافی می رسند.

وی افزود: البته باید امروز به تزریق واکسن توجه کرد تا شاهد موج هفتم نباشیم.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به افزایش سرعت یک زیر دنباله جدید آمیکرون، BA5، گفت: اگر اقدام عاجل نکنیم، شرایط موج هفتم با شش موج قبلی متفاوت خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن تعطیلات تابستانی، مراسم محرم، پیاده روی اربعین و پیگیری آن و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در پاییز، شرایط موج هفتم در ایران با سایر کشورها متفاوت خواهد بود.

یونسیان با اشاره به دوز تقویتی واکسن کرونا در کشور گفت: بیشتر واکسن هایی که تاکنون در کشور استفاده شده است از نوع ویروس های کشته شده است و به همین دلیل استفاده از اسپایکژن، پاستوکووک و نیز ترجیح داده می شود. واکسن Strazenka برای دوز تقویت کننده برای اطمینان از ایمنی بالاتر

وی افزود: البته محدودیتی برای استفاده از سایر واکسن ها وجود ندارد. بهتر است دوز تقویت کننده در اسرع وقت تزریق شود تا شرایط برای عبور از موج جدید بیماری فراهم شود.

کد خبر: ۱۸۸۹۴۰