نتایج اولیه ورود «مهمانان ناخوانده» به پایتخت اعلام شد


شرکت پایش کیفیت هوا نتایج اولیه ورود «مهمانان ناخوانده» به تهران را اعلام کرد.

به گزارش سدانیوز (نباخبر)، سیدمحمدمهدی میرزایی قمی درباره نتایج اولیه ورود «مهمانان ناخوانده» به تهران با استناد به داده های گزارش شده از سوی ایستگاه های پایش کیفیت هوای پایتخت، گفت: شاخص کیفیت هوای تهران تا ۱ صبح روز جمعه ۱۰ فروردین ماه برای ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون افزایش یافت و از سالم به ناسالم برای گروه های حساس جامعه تبدیل شد که تا ساعت ۵ صبح ادامه داشت.

وی افزود: ساعت پنج صبح شاخص در محدوده ناسالم، شش صبح و در محدوده بسیار ناسالم و از ساعت هفت صبح ساعت ناسالم و در محدوده خطرناک بود. ، تعلیق های کمتر از ۲.۵ میکرون افزایش چشمگیری پیدا کرد.محسوس و به محدوده بسیار ناسالم رسید.

وی با اشاره به اینکه بررسی های اولیه تصاویر ماهواره ای نشان می دهد ریزگردهایی که وارد شهر تهران می شود از خارج از کشور وارد کشور شده است، گفت: و محل تجمع اولیه آن در مناطقی از ترکیه بوده که با افزایش به کشورمان منتقل شده است. بادها سرعت.

مدیرعامل شرکت پایش کیفیت هوای تهران تایید کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، توده اولیه برای ورود به شهر تهران تا ظهر جمعه از داخل شهر عبور کرده و تا ظهر جمعه به شمال شرق و شرق کشور رسیده است. بررسی های فوق نشان داد که توده دیگری از ریزگردها در غرب کشور تشکیل شده و بر اساس مدل های پیش بینی، این توده می تواند در ساعات پایانی جمعه و سحرگاه شنبه وارد کشور شده و به تهران برسد که می تواند باعث افزایش ریزگردها شود. غلظت ذرات کوچک معلق مجدداً ۱۰ میکرون در روز شنبه. متأسفانه صبح روز شنبه ۱۰ فروردین بلوک دوم به تهران رسید و باعث شد شاخص آلودگی هوا مجدداً به عدد ۲۸۸ برسد و با خروج بلوک دوم از تهران، روند نزولی شاخص آلودگی هوا در تهران آغاز شد و این امر این روند تا پایان روز ادامه داشت و کاهش ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: آلودگی هوای تهران ناشی از ریزگردهایی است که منشأ آن نیز از خارج است. دلیل این پدیده گرم شدن زمین و در نتیجه خشکسالی و بیابان زایی است که همگی ناشی از پدیده تغییر اقلیم است. از این رو لازم است طرح ملی جامعی برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شود و در این راستا با توجه به منشأ آن از خارج، موضوع دیپلماسی زیست محیطی الزامی است.