نشست راهبردی با همسایگان دریای خزر – نبأ نیوز


کشورهای آسیای مرکزی در قلب “نیمه استراتژیک انرژی” پیشنهاد شده توسط اقتصاددانان و کارشناسان انرژی قرار دارند. این مرکز خلیج فارس بخش هایی از اوراسیا و همچنین آسیای مرکزی را در بر می گیرد، بنابراین زمینه بسیار خوبی برای همکاری ایران و کشورهای آسیای میانه وجود دارد.

عشق آباد پایتخت ترکمنستان از امروز میزبان ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر است. در همین راستا سران کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان این بار در عشق آباد دیدار می کنند و جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در این اجلاس به ترکمنستان می رود. . اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر برای اولین بار در اردیبهشت ۱۳۸۱ به پیشنهاد سوارمراد نیازاف رئیس جمهور وقت ترکمنستان و با هدف تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با حضور روسای جمهور وقت در عشق آباد برگزار شد. . ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان. دور دوم این اجلاس در ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد.
موقعیت استراتژیک ایران در دریای خزر
آسیای مرکزی به دلیل موقعیت حساسی که بین سه تمدن روسیه، چین و اسلام دارد، از نظر ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ترانزیتی منطقه بسیار مهمی است.
به گفته این کارشناس اوراسیا، کشورهای آسیای مرکزی در «بیضی انرژی استراتژیک» پیشنهادی اقتصاددانان و کارشناسان انرژی قرار دارند. این مرکز خلیج فارس بخش هایی از اوراسیا و همچنین آسیای مرکزی را در بر می گیرد، بنابراین زمینه بسیار خوبی برای همکاری ایران و کشورهای آسیای میانه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، حمل و نقل امروزه یکی از مهمترین ابزارهای درآمدزایی و توسعه اقتصادی در جهان است و از این نظر ایران در منطقه ویژه و موقعیت استثنایی قرار دارد. به عبارت دیگر، ایران بر سر چهارراه ترانزیت جهانی قرار دارد که از یک سو به خاور دور و از سوی دیگر به کشورهای مشترک المنافع (CIS) منتهی می شود. شما همچنین به اروپا و آفریقا سفر می کنید، جایی که این موقعیت خاص در نقشه جهان می تواند کشور را از نظر حمل و نقل و ترانزیت به یک قدرت جهانی تبدیل کند.
یک قدم به جلو
در همین راستا حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که پیش از ابراهیم رئیسی به ترکمنستان سفر کرده بود، روز گذشته پیش از اجلاس سران وزرای امور خارجه دریای خزر به ایراد سخنرانی درباره دستور کار کشورهای حاشیه دریای خزر و پیگیری آن پرداخت.
وی افزود: تشکیل جلسات وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر فرصت مغتنمی را برای اجماع در مورد دریای خزر و مسائل منطقه ای و بین المللی فراهم می کند و می تواند موجب گسترش همکاری های پنج جانبه در دریای خزر شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در بخشی دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: “چهار سال از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر می گذرد، اگرچه گام مهمی در این زمینه برداشته ایم، اما بیشترین مسائل مهم بقایای دریای خزر است که پس از امضای این قرارداد، تیمی تشکیل شد که از مسئولان عالیرتبه در مورد مسائل دریای خزر بررسی شود تا ابعاد مختلف همکاری در دریای خزر بررسی شود و کارها اولویت بندی شود. در مورد تهیه پیش نویس خط مبدا، طی چهار سال گذشته، چهار جلسه کارگروه برگزار شده و پیش نویس توافقنامه خط مبدا تکمیل شده و مذاکرات همچنان ادامه دارد، علاوه بر این، جلسات زیادی برای تهیه پیش نویس و نهایی کردن آن برگزار شده است. اسناد تخصصی پنج عضو و مذاکرات در حال انجام است.البته در این مدت و با وجود شیوع کرونا، تلاش ها و اقدامات بسیار خوبی برای ارتقای همکاری های پنج نفره در زمینه دریای خزر انجام شده است. تاکید می کنیم که برای بهره مندی از مزایای توافق، باید انعقاد توافقنامه خط مبدا را تسریع کنیم. واضح است که تعیین خطوط مبدا منجر به اجرای توافق می شود.
امیر عبداللهیان همچنین تاکید کرد: ساز و کار همکاری های جمعی در حفظ ثبات و امنیت و گسترش همکاری های اقتصادی پنج ساله در دریای خزر همواره مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این راستا، ما از سازوکارهای پنج جانبه از جمله پیشنهاد اخیر روسیه برای توسعه و ایجاد ساختار همکاری در دریای خزر حمایت می کنیم و معتقدیم این ابتکار باعث سازماندهی و تقویت همکاری ها در دریای خزر می شود.
وی افزود: ما از پیشنهاد برگزاری دومین کنفرانس اقتصادی خزر در روسیه حمایت می کنیم و معتقدیم که منافع کشورهای ساحلی در حوزه تجارت و حمل و نقل در دریای خزر موتور رشد، توسعه، شکوفایی و پیشرفت است. کشورهای ساحلی این دریا باید از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر مورد توجه ویژه قرار گیرند. از موضوعات اولویت دار، علیرغم تصمیم اتخاذ شده در پنجمین اجلاس طرف های متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در عشق آباد در سال ۱۳۹۳ مبنی بر ایجاد دبیرخانه موافقتنامه تهران در منطقه، این تصمیم هنوز اجرایی نشده است.» توافق موقت تهران تمرکز ما در منطقه است.

کد خبر: ۱۸۷۹۸۳