نقدینگی از ۵ هزار میلیارد تومان گذشت – خبری نیست


در حال حاضر نقدینگی از مرز ۴.۵ هزار تومان عبور کرده و نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد است و حتی اگر نرخ رشد نقدینگی در مدت کوتاهی با عملکرد موثر به ۲۰ درصد رسیده باشد، قطعا باز هم از ۵ هزار تومان خواهد گذشت. هزار میلیارد تومان تا پایان امسال می گذرد و در بهترین حالت نرخ نقدینگی به ۵.۵ هزار میلیارد تومان می رسد.

بر اساس این خبر، کامران نادری اقتصاددان درباره افزایش نرخ رشد نرخ نقدینگی گفت: اگر نرخ نقدینگی M2 به معنای مجموع اسکناس، مسکوک و سپرده های ایجاد شده توسط شبکه بانکی باشد، باید توجه داشته باشیم که اقتصاددانان حول محور world به این نتیجه رسید که M2 یک متغیر داخلی است و دولت نمی تواند رشد نقدینگی را از خارج کنترل کند و در واقع هیچ مرجع پولی یا سیاستی در دنیا نمی تواند میزان نقدینگی را کنترل کند.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: اقتصاددانان از دهه هفتاد تا هشتاد به این نتیجه رسیدند که رشد نقدینگی قابل کنترل و کنترل توسط مقام پولی و بانک مرکزی نیست زیرا رشد نقدینگی یک امر داخلی است که بر اساس آن است. نیازهای خاص در داخل اقتصاد، مقام پولی نمی تواند مستقیماً رشد نقدینگی را محدود یا از آن جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اما سیاست گذاران امروز ایران هنوز در دهه پنجاه و شصت قرن گذشته هستند.

در آن زمان اعتقاد بر این بود که می توان رشد نقدینگی را کنترل کرد و قوانینی را برای محدود کردن رشد نقدینگی تعریف کردند، از جمله اینکه رشد نقدینگی باید به گونه ای کنترل شود که از حد مجاز بیشتر نشود. رشد درآمد اسمی است و اگر هدف صفر کردن تورم باشد باید نرخ رشد نقدینگی برابر با تولید واقعی باشد.

این در حالی است که اقتصاددانان در دنیای امروز معتقدند رشد نقدینگی را نمی توان به طور مستقیم کنترل کرد زیرا رفتار مردم و نیازهای خاص در اقتصاد تعیین کننده رشد نقدینگی است، بنابراین ابزار سیاست خود را تغییر داده اند، اما در ایران اقتصاددانان هنوز ثمره آن را دارند. دهه پنجاه

نادری گفت: در دنیای امروز، نرخ بهره ابزاری در حال تغییر برای کنترل رشد نقدینگی است، به عنوان مثال، فدرال رزرو آمریکا دیگر به دنبال کنترل مستقیم نرخ نقدینگی نیست، بلکه با پیروی از سیاست کنترل سود بانک‌ها را دنبال می‌کند. گفت. .

وی گفت: رشد نقدینگی به معنای M2 مستقیما قابل کنترل نیست، اما می توان آن را به عنوان یک هدف میانی تعریف کرد. به خودی خود نمی تواند ابزاری باشد و امکان کنترل مستقیم نرخ رشد نقدینگی توسط دولت بسیار حیاتی است. مقدار کمی.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات انجام شده برای محدود کردن رشد نقدینگی گفت: آخرین اقدام در این زمینه در دولت قبل و در زمان مدیریت دغدغه من در بانک مرکزی انجام شد و محدودیت هایی برای رشد نقدینگی تعیین کردند. بانک. ترازنامه.”

ما می دانیم که عمده M2 مربوط به بدهی بانکی است و اگر بانک ها تا حدودی ترازنامه خود را گسترش ندهند، بدهی های خود را توسعه نمی دهند.

در این میان بخشنامه ای صادر شد مبنی بر اینکه اعتبار بانک ها از حد قابل اجرا دولت سیزدهم بیشتر نشود.

نادری افزود: اما همانطور که گفتم عامل داخلی رشد نقدینگی باید کنترل شود که یکی از آن ها کسری بودجه دولت است چرا که وقتی دولت ها با کسری بودجه مواجه می شوند تحت عنوان تبصره های تکلیفی و گسترش دامنه از مجلس مجوز می گیرند. از بودجه بانک ها.» بنابراین اگر هدف کنترل رشد نقدینگی را دنبال می کنیم، دولت باید مخارج خود را کنترل کند تا دچار کسری بودجه نشود که تحقق آن در اقتصاد ایران سخت است.

وی گفت: در صورت عدم اجرای این نوع اصلاحات ساختاری، در نهایت می توان رشد نقدینگی و تورم را به صورت بسیار محدود از طریق مدیریت نرخ سود کنترل و کنترل کرد، اما در ایران به دلیل ناآگاهی اقتصادی که امری رایج است، این احتمال وجود دارد که کم است زیرا با نظراتی روبرو هستیم کنجکاو در مورد نرخ بهره می گویند هر چه نرخ سود کمتر باشد در هر شرایطی برای اقتصاد بهتر است.

وی افزود: در حالی که شاهد این هستیم که یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم ترکیه به ۶۰ درصد پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی است و یا شاهد بوده ایم که بانک مرکزی روسیه در هنگام مواجهه با تحریم ها، نرخ بهره را کاهش داده است. سریع بود.» این اقتصاددان ادامه داد. بیش از دو برابر شده است و هدف از این اقدام جلوگیری از تورم بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه اظهاراتی مانند اینکه وضعیت اقتصاد ایران با سایر کشورها متفاوت است و این تجربیات در ایران صدق نمی کند، نادرست است، تاکید کرد: سازوکار تولید پول در اقتصاد در تمام دنیا یکسان است و بانک ها به همه جا وام می دهند یا دارند سرمایه گذاری و سپرده ایجاد می کنند و بانک های ایرانی مانند همه بانک های دنیا کارکرد یکسانی دارند و وظایف بانک های ایرانی با ترکیه، روسیه، آمریکا و… فرقی نمی کند. بنابراین نمی توانیم تعریف کنیم. اقتصادهای جداگانه برای ایران

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه می توان از تجربیات موثر جهانی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی استفاده کرد، خاطرنشان کرد: جملاتی از این قبیل که وضعیت ایران با همه کشورها متفاوت است در واقع از سوی افرادی مطرح می شود که می خواهند بی کفایتی خود را در قدرت توجیه کنند. اردن

نادری گفت: اساساً بحث تورم در بیش از ۹۰ درصد کشورها حل شده است اما در ایران بهانه های زیادی برای افزایش تورم وجود دارد. آلمان بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بسیار تورم بود، روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با تورم بالا گرفتار شده بود و ترکیه در ۳۰ سال گذشته از تورم بالا رنج می برد، اما توانست اصلاحات پولی و بانکی از جمله انضباط مالی را انجام دهد. حذف هزینه های غیرضروری، کنترل استقلال بانک مرکزی، حذف بانک های دولتی و مهار تورم، این اقدامات در ایران قابل انجام است و اساساً اگر نخواهیم از تجربه این کشورها استفاده کنیم، اقتصاد بی معنی است.

نادری با تاکید بر افزایش حجم نقدینگی تا پایان سال جاری گفت: قطعا تا پایان امسال از ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی عبور خواهیم کرد.

وی گفت: در حال حاضر نقدینگی از مرز ۴.۵ هزار تومان عبور کرده و نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد است و حتی اگر نرخ رشد نقدینگی در مدت کوتاهی با عملکرد موثر به ۲۰ درصد رسیده باشد، باز هم قطعی خواهد بود. بالای ۵. تا پایان امسال هزار میلیارد تومان هزینه می کنیم و در بهترین حالت نسبت نقدینگی به ۵.۵ هزار میلیارد تومان می رسد.