نقش رهبران در ابر بدهی – اخبار


حسن روحانی

سال گذشته دولت ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، اما چون نیاز به ۱۰ میلیارد دلار ارز داشت، بانک مرکزی ۶ میلیارد دلار ارز از سامانه نما با نرخ نزدیک به آزاد خریداری کرد و آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت.

به گزارش خبرآنلاین، فرماندهان نیروهای تحت امر دولت روحانی به بانک مرکزی دستور دادند به دلیل محدودیت ارزی ۶ میلیارد دلار از ذخایر خود را در اختیار دولت قرار دهد. این ذخایر به مبلغ ۴۲۰۰ به دولت فروخته شد تا به قیمت رسمی بازار یعنی ۱۱۰ هزار میلیارد بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه شود.

اخیرا علی السلح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی درباره علت رشد نقدینگی در زمان عرضه ارز کالاهای اساسی، گفته است که دولت در سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما به دلیل نیاز به ۱۰ دلار است. بانک مرکزی یک میلیارد دلار، یک میلیارد دلار ارز از سامانه نما با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد خرید و با قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت.

در اظهارات الصلح آبادی اعلام شد که دولت قبل عملاً با این اقدام اقدام به چاپ پول و جبران کسری بودجه به دلیل تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با برکت کرد که منجر به افزایش پایه پولی شد. ، افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی. تورم اقتصادی

اما پس از مطالب مطرح شده، عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی توضیحاتی در خصوص این کسری ارزی و نحوه تامین آن ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ در راستای سیاست دولت نرخ ارز ۱۰ میلیارد دلاری برای تامین کالاهای اساسی پیش بینی شد، گفت: در مرحله اول ۴۲۰۰ تومان از درآمد دولت در سال ۱۳۹۹ صرفه جویی شده است که این رقم در سال ۱۳۹۹ انجام شد. حدود یک دلار بود ۴ میلیارد اما به دلیل ناکافی بودن درآمدهای ارزی دولت و به دلیل نیاز به تامین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای اساسی معیشت مردم، کسری مذکور از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است که رقم ۴۲۰۰ به ثبت رسیده است. تومان در ترازنامه بانک.

به گفته وی، حدود شش میلیارد دلار از منابع و ذخایر در حساب های کارگزاری بانک مرکزی بانک مرکزی استفاده شد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: این رویه با مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا انجام شد. با دستور مقام معظم رهبری مقرر شد بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای خرید دارو و سایر کالاهای اساسی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت و از محل درآمدهای ارزی آتی دولت تسویه شود. ظرف سه سال

حامتی ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی سیاست خرید ارز به نرخ برکت و فروش آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان و خرید و فروش بانک مرکزی در سامانه نما شفاف و مجزا از روش نما نداشت. تامین ارز برای کالاهای اساسی

وی افزود: دولت ارزهای منجمد شده صندوق توسعه ملی را با توجه به مجوزهای ویژه شورای عالی اقتصاد یا تکالیف قانون بودجه به بانک مرکزی می فروشد که قطعا بر پایه پولی تاثیر می گذارد. بانک مرکزی آثار چنین تصمیماتی را به اطلاع مقام معظم رهبری رساند و خواستار توقف مبادله منابع بلوکه شده شد. به دستور ایشان استفاده از این رویه از ابتدای سال ۱۴۰۰ ممنوع شد که اسناد این تصمیمات در بانک مرکزی موجود است.