هشدار به یکی از اعضای دفتر رهبری علم الهید – خبر


دنیای هدایت

یکی از اعضای مؤسسه انتشارات الزعیم در واکنش به اظهارات احمد علم الهادی، نماینده ولی فقیه در مشهد که زنان بی حجاب در چشم آمریکا و رفع حجاب را غیراخلاقی توصیف کرد. به ایشان تذکر داده شد که توصیه رهبری مبنی بر «رفتار مردسالارانه با همه» حتی زنان بی حجاب را رعایت کند.

یکی از اعضای دفتر رهبری علم الهادی گفت: نگاه آمریکا به زنان محجبه ما مهم نیست، مهم ظاهر امثال شماست.
امام جمعه از مشهد گفت: هرکس برای خوشایند آمریکا، حجاب را از بین ببرد و حجاب را آشکار کند، باید بداند که آمریکا به چشم فاحشه های کودتای ۲۸ مرداد به آنها نگاه می کند!
یکی از اعضای مؤسسه انتشارات الزعیم در واکنش به اظهارات احمد علم الهادی، نماینده ولی فقیه در مشهد که زنان بی حجاب در چشم آمریکا و رفع حجاب را غیراخلاقی توصیف کرد. به ایشان تذکر داده شد که توصیه رهبری مبنی بر «رفتار مردسالارانه با همه» حتی زنان بی حجاب را رعایت کند.

یادداشت یکی از اعضای دفتر رهبری علم الهادی: نظر آمریکا به زنان محجبه ما مهم نیست، مهم نظر امثال شماست.

گفتنی است احمد علم الهادی امام جمعه مشهد در خطبه سیاسی روز جمعه ششم آبان ماه با توهین به تظاهرکنندگان بی حجاب گفت: «کسانی که حجاب را برمی دارند و حجاب خود را در معرض تأیید آمریکا قرار می دهند». باید بدانید که آمریکا آنها را فاحشه می‌داند.» کودتای ۲۸ مرداد را تماشا می‌کند.

متن توئیت مهدی فضائی خطاب به احمد علم الهادی به شرح زیر است:
مهم نیست دولتمردان آمریکایی چقدر به زنان ما منحط نگاه می کنند، حتی اگر متأسفانه آنها بی حجاب باشند، مهم ظاهر امثال شماست.

یادداشت یکی از اعضای دفتر رهبری به احمد علم الهادی امام جمعه مشهد

یادآوری می کنم که مقام معظم رهبری به ائمه جمعه توصیه کردند با «همه» رفتار پدرانه داشته باشند و چندین بار تکرار کردند.

کد خبر: ۲۰۵۴۴۸