همتی به دولت هشدار می دهد که طرح حفاظتی را اجرا کند و میلیون ها شرکت را در معرض خطر قرار دهد


عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به تصویب بخش مهمی از طرح حفاظتی در شورای عالی فضای مجازی در توئیتی نوشت: در مناظره های انتخاباتی انتظار داشتم که ریاست جمهوری من رقیب منجر به طبقه بندی اینترنت و حداکثر محدودیت های آن می شود.

به گزارش خبرداغ، رئیس سابق بانک مرکزی در توئیتی نوشت: در مناظره های انتخاباتی انتظار داشتم ریاست رقیبم به قشربندی و محدودیت اینترنت منجر شود.

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به تصویب بخش مهمی از طرح حفاظتی در شورای عالی فضای مجازی در توئیتی نوشت: در مناظره های انتخاباتی انتظار داشتم که ریاست جمهوری من رقیب منجر به طبقه بندی اینترنت و حداکثر محدودیت های آن می شود.

متاسفم که به تدریج و به ویژه با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی اجرایی می شود. معیشت میلیون ها ایرانی در گرو اقتصاد دیجیتال است. محافظت نکن!

همتی به دولت هشدار می دهد که طرح حفاظتی را اجرا کند و میلیون ها شرکت را در معرض خطر قرار دهد

کد خبر: ۱۹۵۶۴۴