ویکتور یورو – هفته یهودی در واشنگتن


ویکتور یورو، از سیلور اسپرینگ، در ۱۴ مارس درگذشت. شوهر محبوب مرحوم جودیت یورو. لری (کیتلین گاردنر) پدر یورو و رونالد (کاساندرا وودلند) یورو؛ برادر مرحوم جان یورو; چهار نوه و چند خواهرزاده و برادرزاده نیز باقی مانده است. ممکن است به بنیاد پارکینسون کمک شود. تنظیم توسط هینز-رینالدی تشییع جنازه.