پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک سازنده نیست


وی افزود: ما تایید می‌کنیم که پاسخ ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کرده‌ایم. ما در حال بررسی موضوع هستیم و از طریق اتحادیه اروپا پاسخ خواهیم داد، اما متاسفانه این (پاسخ ایران) سازنده نیست.

به گزارش خبر، ساعاتی پس از انتشار خبر پاسخ جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: تایید می کنیم که پاسخ ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کرده ایم و در حال بررسی موضوع هستیم و ما از طریق اتحادیه اروپا پاسخ خواهیم داد، اما متأسفانه این (پاسخ ایران) است.

ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح جمعه گفت: جمهوری اسلامی ایران نظرات خود را در خصوص پاسخ آمریکا به متن پیش نویس توافق احتمالی برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک هسته ای به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه کرده است. معامله.

در همین راستا، لورا روزن، خبرنگار مشهور بین المللی در واشنگتن، به نقل از یک مقام دولت آمریکا نوشت که واکنش ایران “دلسردکننده” بود.

ماه گذشته، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا «متن نهایی» را برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و آمریکا ارائه کرد. ایران و آمریکا تاکنون از طریق اتحادیه اروپا به این متن پاسخ داده اند.

کد خبر: ۱۹۴۷۲۰