پاپ فرانسیس پرچم اوکراین، میوه جنگ را می بوسد…


اخبار اخیر از جنگ اوکراین نه تنها پیامی برای “امید و شفا” بود، بلکه “حامل اعمال خشونت آمیز و جنایات جدید مانند کشتار بوچا” بود. این جنگ را متوقف کنید بگذار سلاح ها ساکت باشند. پایان دادن به نمایش مرگ و ویرانی.

به گزارش رویترز، خبر کشتار در شهر بوچا در اطراف کیف، محکومیت بین المللی و درخواست غرب برای تحریم های بیشتر علیه روسیه را برانگیخت.

پاپ فرانسیس، رئیس کلیسای کاتولیک، گفت که اخبار اخیر جنگ اوکراین نه تنها پیامی برای “امید و شفا” است، بلکه “حامل اعمال خشونت‌آمیز و جنایات جدیدی مانند قتل عام بوخا” است.

وی آزار و اذیت غیرنظامیان و بی دفاعان زنان و کودکان را محکوم کرد و گفت: این جنگ را متوقف کنید. بگذار سلاح ها ساکت باشند. پایان دادن به نمایش مرگ و ویرانی.

کرملین می‌گوید اتهامات علیه نیروهای روسی در مورد جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در بوچا یا جاهای دیگر، “کلاهبرداری گسترده” با هدف بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه است.

پاپ فرانسیس با حمل پرچم اوکراین از شهر بوچا، او را بوسید و آن را برافراشت.

او به گروهی از کودکان پناهنده جنگ گفت: «این کودکان مجبور شدند به سرزمین امن فرار کنند. این ثمره جنگ است. آنها و مردم اوکراین را فراموش نکنیم.

پاپ در بخشی از سخنان خود گفت: ما شاهد ناتوانی سازمان ملل در جنگ اوکراین هستیم.