پایان کرونا خیلی دور است – خبری نیست


پایان اپیدمی بسیار دور است، “ما قطعا در میانه یک اپیدمی هستیم.”

سخنگوی سازمان جهانی بهداشت با اشاره به افزایش نرخ بیماری عروق کرونر قلب در آخرین داده های هفتگی گفت: پایان اپیدمی کووید-۱۹ بسیار دور است و ما قطعا در میانه یک همه گیری هستیم.
مارگارت هریس روز جمعه با اشاره به افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در آخرین داده‌های هفتگی گفت: پایان اپیدمی COVID-19 بسیار دور است.

سازمان ملل پیشتر گفته بود که مرحله حاد همه‌گیری کووید ممکن است در سال جاری به پایان برسد، اما این بستگی به این دارد که جهان با چه سرعتی به هدف خود مبنی بر واکسیناسیون ۷۰ درصد از جمعیت هر کشور و عوامل آن دست یابد و این دیگر محقق نمی‌شود. .

مارگارت هریس در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو درباره پایان همه‌گیری به خبرنگاران گفت: «ما قطعاً در میانه یک بیماری همه‌گیر هستیم.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، پس از بیش از یک ماه کاهش، نرخ ابتلا به ویروس کووید در سطح جهان هفته گذشته افزایش یافت و برای محدود کردن شیوع این بیماری در بخش‌هایی از آسیا از جمله چین قرنطینه اعمال شد.

وی افزود: سویه و نوع Omicron علاوه بر رفع برخی محدودیت ها باعث افزایش عفونت شد.