پشتیبانی نقدی به “کالابرژ” تبدیل می شود – اخبار خبری


برنامه اصلی دولت که در متن قانون بودجه آمده است «کاتالوگ الکترونیک» است که مردم می توانند با همان کارت بانکی به فروشگاه ها مراجعه کنند و مقدار مشخصی کالا را با قیمت مشخص تهیه کنند. که قیمت آن کالاها قیمت قبل از افزایش است.این کار نیاز به زیرساخت دارد و مدتی طول می کشد که طبق برنامه دولت دو ماه است.دولت در حال کار بر روی جزئیات است و به محض تکمیل شدن از پشتیبانی نقدی به کوپن الکترونیکی.

بر اساس این خبر، حمایت های پولی به «کالابرژ» معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز می شود. اجناس را می توان با مراجعه به مغازه ها خریداری کرد و کار آنها بسیار پیشرفت کرده است
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حمایت های نقدی به پلتفرم و پلتفرم کالابرگ منتقل می شود تا مردم بتوانند برای خرید کالا به فروشگاه ها مراجعه کنند و کار به سطح وسیعی رسیده است. به گفته آژانس اسلامی آمریکای شمالی (ایسنا)، طرح دولت برای «چرخش و توزیع عادلانه یارانه‌ها» را از ۳۰ اردیبهشت ماه جاری آغاز کرده است. با اصلاح نظام پرداخت یارانه، یارانه جدید به ۷۲ میلیون نفر (۲۳ میلیون خانوار) ​​پرداخت شد که برای سه طایفه اول ۴۰۰ هزار تومان و عشر چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین وضعیت اقتصادی خانواده و پرداخت عشر از ابتدای طرح را بر عهده دارد، سامانه ای برای ثبت اعتراض مردم به عشریه اعلام شد و سازمان هدفمندی منافع این امکان را فراهم کرد. ثبت نام بازماندگان البته هنوز نتیجه بررسی اعتراضات از سوی وزارت رفاه اعلام نشده است. چندی پیش عبدالمالکی وزیر اسبق رفاه در تشریح نحوه اجرای این طرح گفت: برنامه اصلی دولت که در متن قانون بودجه آمده است «کاتالوگ الکترونیکی» است که در آن مراجعه به فروشگاه ها با همان کارت بانکی و خرید مقدار مشخصی کالا به قیمت مشخص، به وضوح متوجه می شوند که قیمت این کالاها قیمت قبل از افزایش است. دولت بر روی جزئیات کار می کند و به محض تکمیل آنها از حمایت نقدی به کوپن الکترونیکی می رویم. رئیس جمهور شنبه شب گذشته نیز در رسانه ملی حضور یافت و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اصلاح نظام پرداخت یارانه ها گفت: در ادامه آمده است: «این طرح به منظور اجرای سیاست ریشه کنی فقر شدید در دستور کار قرار گرفته است. ما باید بتوانیم شکاف طبقاتی را بهبود بخشیم. سیستم پشتیبانی جدید گامی برای بهبود این شرایط است. همچنین به دنبال هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات مازاد هستیم. اصلاحات اقتصادی گام اولیه است و ما به دنبال سرمایه گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی هستیم. تا زمانی که لیست کالاهای الکترونیکی تایید نشود، به پرداخت نقدی پشتیبانی ادامه خواهیم داد. به گزارش ایسنا، علی شهیدی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا درباره طرح اصلاح نظام یارانه ها و راهکارهای مهار تورم گفت: تورم فعلی در اقتصاد باعث حذف یارانه ها شد. ۴۲۰۰ تومان، رشد نقدینگی و افزایش قیمت کالاها به دلیل جنگ بین اوکراین و این موضوع به درستی برای مردم توضیح داده نشده است، زیرا تورم فعلی ناشی از سه منبع مختلف است و یارانه ها تنها بخشی از آن را پوشش می دهد. تورم کشور که در این سال ها ۳۰ درصد افزایش داشته و تورم ناشی از جنگ اوکراین و روسیه از بسته حمایتی دولت خارج شده است شهیدی گفت: قرار است حمایت های نقدی به یک پلتفرم در قالب یک پلتفرم و مردم می توانند به فروشگاه ها مراجعه کنند و کالاهایی را بخرند که کار می کنند خوشبختانه پیشرفت زیادی کردم، اما جدا از بحث در مورد آماده سازی این پلت فرم و پلتفرم، انتقال پرداخت های پشتیبانی نقدی به کالابرگ سود زیادی نخواهد داشت. نقدینگی رشد خواهد کرد، اما با توجه به اینکه پول به شکلی غیر از ریال وارد چرخه اقتصاد می شود، در نهایت بر تورم تاثیری نخواهد داشت. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه در گفت و گو با رادیو دیاوگو مدیریت مصرف مردم از برخی کالاها را ضروری دانست. وی در عین حال گفت: البته این موضوع مزایا و معایبی دارد که باید بیشتر به دنبال آن بود. شهیدی معتقد است پرداخت یارانه به مردم چه به صورت نقدی و چه به صورت کوپن، انحراف و فساد ندارد، زیرا مستقیم و سیستماتیک به دست مصرف کننده اصلی می رسد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حمایت های نقدی به پلتفرم و پلتفرم کالابرگ منتقل می شود تا مردم بتوانند برای خرید کالا به فروشگاه ها مراجعه کنند و کار به سطح وسیعی رسیده است. به گفته آژانس اسلامی آمریکای شمالی (ایسنا)، طرح دولت برای «چرخش و توزیع عادلانه یارانه‌ها» را از ۳۰ اردیبهشت ماه جاری آغاز کرده است. با اصلاح نظام پرداخت یارانه، یارانه جدید به ۷۲ میلیون نفر (۲۳ میلیون خانوار) ​​پرداخت شد که برای سه طایفه اول ۴۰۰ هزار تومان و عشر چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین وضعیت اقتصادی خانواده و پرداخت عشر از ابتدای طرح را بر عهده دارد، سامانه ای برای ثبت اعتراض مردم به عشریه اعلام شد و سازمان هدفمندی منافع این امکان را فراهم کرد. ثبت نام بازماندگان البته هنوز نتیجه بررسی اعتراضات از سوی وزارت رفاه اعلام نشده است. چندی پیش عبدالمالکی وزیر اسبق رفاه در تشریح نحوه اجرای این طرح گفت: برنامه اصلی دولت که در متن قانون بودجه آمده است «کاتالوگ الکترونیکی» است که در آن مراجعه به فروشگاه ها با همان کارت بانکی و خرید مقدار مشخصی کالا به قیمت مشخص، به وضوح متوجه می شوند که قیمت این کالاها قیمت قبل از افزایش است. دولت بر روی جزئیات کار می کند و به محض تکمیل آنها از حمایت نقدی به کوپن الکترونیکی می رویم. رئیس جمهور شنبه شب گذشته نیز در رسانه ملی حضور یافت و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اصلاح نظام پرداخت یارانه ها گفت: در ادامه آمده است: «این طرح به منظور اجرای سیاست ریشه کنی فقر شدید در دستور کار قرار گرفته است. ما باید بتوانیم شکاف طبقاتی را بهبود بخشیم. سیستم پشتیبانی جدید گامی برای بهبود این شرایط است. همچنین به دنبال هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات مازاد هستیم. اصلاحات اقتصادی گام اولیه است و ما به دنبال سرمایه گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی هستیم. تا زمانی که لیست کالاهای الکترونیکی تایید نشود، به پرداخت نقدی پشتیبانی ادامه خواهیم داد. به گزارش ایسنا، علی شهیدی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا درباره طرح اصلاح نظام یارانه ها و راهکارهای مهار تورم گفت: تورم فعلی در اقتصاد باعث حذف یارانه ها شد. ۴۲۰۰ تومان، رشد نقدینگی و افزایش قیمت کالاها به دلیل جنگ بین اوکراین و این موضوع به درستی برای مردم توضیح داده نشده است، زیرا تورم فعلی ناشی از سه منبع مختلف است و یارانه ها تنها بخشی از آن را پوشش می دهد. تورم کشور که در این سال ها ۳۰ درصد افزایش داشته و تورم ناشی از جنگ اوکراین و روسیه از بسته حمایتی دولت خارج شده است شهیدی گفت: قرار است حمایت های نقدی به یک پلتفرم در قالب یک پلتفرم و مردم می توانند به فروشگاه ها مراجعه کنند و کالاهایی را بخرند که کار می کنند خوشبختانه پیشرفت زیادی کردم، اما جدا از بحث در مورد آماده سازی این پلت فرم و پلتفرم، انتقال پرداخت های پشتیبانی نقدی به کالابرگ سود زیادی نخواهد داشت. نقدینگی رشد خواهد کرد، اما با توجه به اینکه پول به شکلی غیر از ریال وارد چرخه اقتصاد می شود، در نهایت بر تورم تاثیری نخواهد داشت. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه در گفت و گو با رادیو دیاوگو مدیریت مصرف مردم از برخی کالاها را ضروری دانست. وی در عین حال گفت: البته این موضوع مزایا و معایبی دارد که باید بیشتر به دنبال آن بود. شهیدی معتقد است: پرداخت یارانه به مردم چه به صورت نقدی و چه به صورت کوپن، انحراف و فساد ندارد، زیرا مستقیم و سیستماتیک به دست مصرف کننده اصلی می رسد.

کد خبر: ۱۹۱۴۲۴