پیشنهاد رسمی ایران به سازمان شانگهای برای ایجاد ارز واحد


یک ماه و نیم پیش به عنوان عضو ناظر طی نامه ای به سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد دادیم که ارز واحد بین اعضا تعریف شود. ما پیگیر این پیام هستیم و امیدواریم این ایده به نتیجه برسد. اگر این ایده عملی شود، مسائل تجاری بین سازمان همکاری شانگهای و قدرت های قدرتمندی مانند چین، هند، پاکستان و روسیه می تواند حل شود.

به گزارش نبأخبر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران از پیشنهاد سازمان همکاری شانگهای برای تعریف ارز واحد برای تسهیل تجارت بین اعضا خبر داد.
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: یک ماه و نیم پیش به عنوان عضو ناظر طی نامه‌ای به سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد دادیم که ارز واحد بین اعضا تعریف شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران افزود: ما پیگیر این پیام هستیم و امیدواریم این ایده به ثمر بنشیند. اگر این ایده عملی شود، مسائل تجاری بین سازمان همکاری شانگهای و قدرت های قدرتمندی مانند چین، هند، پاکستان و روسیه می تواند حل شود.

امکان عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای در سال 3023 - اسپوتنیک ایران، 1920، 16.05.2022

صفری در خصوص زمینه های تقویت همکاری های ایران با اعضای سازمان همکاری های اقتصادی دریای سیاه تاکید کرد: باید بتوانیم راه های ارتباطی با کشورهای عضو این سازمان را متنوع کنیم و از مسیرهای مختلف مانند اروپای شمالی، اروپای مرکزی و … آسیا و قفقاز.” یکی از راه های رسیدن به شمال اروپا دریای سیاه است که از چین، بندرعباس، جمهوری آذربایجان، گرجستان و دریای سیاه و از رومانی و صربستان به سایر کشورهای اروپایی می گذرد.