چرا جامعه «دو قطبی» شده است؟ – اخبار


قطبی شدن جامعه ایران چیز جدیدی نیست. سوال اصلی این است که چه عواملی در این دوقطبی شدن نقش داشته و چرا جامعه ایران را به این وضعیت کشانده اند؟ این سوال موضوع کامنت امروز است.

بر اساس این خبر، ۹۰ نفر از اساتید دانشگاه تهران به بررسی موضوع اعتراضات اخیر در ایران در هفته گذشته پرداختند. یکی از مهمترین توضیحات در این جلسه توسط غلامعلی حدال ارائه شد.

ادوار نماینده در این جلسه گفت: جامعه ما به سرعت به سمت قطبی شدن پیش می رود. برخی از آنها حزب الله خالص هستند، برخی دیگر ۱۰۰ درصد مخالف آنها هستند.

اما برداشت حداد از عادل خالی از انتقاد نبود. عباس عبدی در این باره نوشت: حقیقت این است که آقای حدادعادل باسوادترین چهره اصولگرایان است. او از ابتدا در این حوزه ها فعال بود و در مقطعی رئیس مجلس بود. از این رو انتظار می رود به جای شرح واقعه، به تحلیل و تفسیر وقوع این پدیده زیانبار قدری بپردازند. چرا هنوز مورد توجه رسمی قرار نگرفته اید؟ آقای حداد عادل نخبگان فرهنگی و فکری اصولگرایان همیشه جزو خیل مقامات بلندپایه سیاسی و فرهنگی بودند، پس چرا متوجه این موضوع نشدند؟ حکمرانی نیازمند رویکرد آینده نگر است. فقط بعد از واقعیت قابل تحلیل است.

از سوی دیگر دوقطبی شدن جامعه در جریان جریان نوبنیادگرایی بدون واکنش سیاسی سپری نشد و امام جمعه الهادی به تماشاگر جنجالی حداد عادل آموخت: «مشکل این است که برخی از مردم ما کوته بین هستند. رد پای دشمن را نمی‌بینند و به این مسائل رسیدگی می‌کنند و توضیح می‌دهند که اقدامات این شورش‌ها فقط ناشی از مشکلات فرهنگی و ایجاد دوقطبی در جامعه است، کدام دوقطبی؟»

با همه اینها، قطبی شدن جامعه ایران چیز جدیدی نیست. سوال اصلی این است که چه عواملی در این دوقطبی شدن نقش داشته و چرا جامعه ایران را به این وضعیت کشانده اند؟

کد خبر: ۱۹۹۴۶۰