ژاپنی ها این تونل های زیرزمینی غیرمعمول را برای مقابله با سیل ساختند


این یک شگفتی مهندسی است که برای محافظت از توکیو در برابر خطر فزاینده سیل ساخته شده است. گزارش ABC را ببینید.

به گزارش ناپاخبر، یک سیستم رودخانه ای زیرزمینی در عمق پنجاه متری زیر شهر شلوغ توکیو وجود دارد. ۶.۴ کیلومتر تونل، مخازن عظیم آب، ستون های عظیم و پمپ های غول پیکر در هر ثانیه ۲۰۰ تن آب سیل را از بین می برند. این یک شگفتی مهندسی است که برای محافظت از توکیو در برابر خطر فزاینده سیل ساخته شده است. گزارش ABC را ببینید.

کد خبر: ۱۹۱۱۱۴