کاهش سرعت سرمایه اقتصادی ایران – اخبار


نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ همواره از بالای ۸ درصد به تقریبا صفر درصد کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد سرمایه گذاری بود. اگر روند رشد فعلی در سال های آینده تکرار شود، نه تنها شاهد رشد اقتصادی مثبت خواهیم بود، بلکه باید منتظر رشد اقتصادی منفی متوالی باشیم.

به گزارش نبأخبر، رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ روندی کاملاً نزولی را تجربه کرد و از ۸.۴ درصد در سال ۹۰ به نزدیک به صفر درصد در سال ۹۹ رسید.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، حجم خالص موجودی سرمایه واقعی در دهه ۹۰ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بررسی آمارها نشان می دهد که نرخ رشد سرمایه در ایران در دهه ۹۰ در حال کاهش کامل بوده و در سال ۱۳۷۷ به صفر درصد رسیده است.

از منظر اقتصاد کلان، تعیین کننده ترین عامل در فرآیند و ایجاد رشد اقتصادی در هر کشور، رشد سرمایه است. اگر روند فعلی رشد سرمایه در ایران ادامه یابد، در سال های آینده شاهد رشد اقتصادی بسیار نامطلوب در اقتصاد ایران خواهیم بود.

نرخ رشد پایین موجودی سرمایه در ایران
به گزارش آکوایران، نرخ رشد خالص سرمایه در ایران در اوایل دهه ۹۰ حدود ۸.۴ درصد بوده است. و این رقم از ابتدای دهه سیر نزولی داشته و در سال ۹۱ به ۴.۵ درصد رسیده است که این روند در سال های بعد ادامه یافت و در سال های ۹۲ و ۹۳ وارد کانال ۳ درصد شد سپس در سال ۹۴ این رقم به ۲ درصد و در دو سال بعد رسید. سال‌ها رشد کل سرمایه در اقتصاد ایران به کمتر از ۲ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۷۷ کمترین نرخ رشد مربوط به دهه ۹۰ بوده و این نرخ رشد تقریباً صفر درصد بوده است، به عبارتی در سال ۱۳۷۷ نسبت به سال ۹۷ در ایران سرمایه گذاری صورت نگرفته است. در سال ۱۹۹۹، نرخ رشد اندکی بهبود یافت و به ۰.۲ درصد رسید.

همانطور که اشاره شد، نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ همواره از بالای ۸ درصد به تقریبا صفر درصد کاهش می‌یابد. یکی از دلایل اصلی عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد سرمایه گذاری بود. اگر روند رشد فعلی در سال های آینده تکرار شود، نه تنها شاهد رشد اقتصادی مثبت خواهیم بود، بلکه باید منتظر رشد اقتصادی منفی متوالی باشیم.

photo_2022-06-01_13-33-21

رکود موجودی سرمایه در اقتصاد ایران
با توجه به اینکه نرخ رشد موجودی سرمایه طی چند دهه رو به کاهش بوده است، افزایش خالص موجودی سرمایه واقعی در دهه ۹۰ کند بوده است. به عبارت دیگر، هر چه به پایان دهه ۹۰ نزدیک شویم، سرمایه کمتری خواهد داشت.

از سال ۹۷ که نرخ رشد به صفر درصد نزدیک شد، شاهد افزایش چشمگیر موجودی سرمایه واقعی در اقتصاد ایران نبودیم. موجودی سرمایه از ۴ میلیون و ۵۱۲ هزار میلیارد تومان به ۵ میلیون و ۳۲۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ افزایش یافت.

photo_2022-06-01_13-33-31

موجودی ماشین آلات و ساختمان در دهه نود
سهم سرمایه ماشین آلات و تجهیزات از کل سرمایه در سال ۱۳۹۹ ۲۲.۸ درصد است. بخش صنعت با میانگین سهم ۳۳.۷ درصد و بخش ساختمان با سهم ۲.۵ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین سهم را در کل دوره ده ساله دارند. پس از صنعت، حمل و نقل و سایر خدمات به ترتیب ۲۳.۶ و ۲۱.۲ درصد بوده است. میانگین سهم سایر بخش ها نیز در این دوره کمتر از ۱۰ درصد است.

موجودی سرمایه ساختمان ها و تأسیسات در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۷ درصد از کل سرمایه را به خود اختصاص داده است. بخش املاک و مستغلات با میانگین سهم ۵۲.۴ درصد و بخش معدن با سهم ۰.۲ درصد بیشترین و کمترین میانگین سهم را در کل به خود اختصاص داده اند. دوره ده ساله به ترتیب. پس از بخش املاک و مستغلات، سایر بخش خدمات با سهم ۲۷.۹ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. میانگین سهم سایر بخش ها در این دوره کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

photo_2022-06-01_13-33-41