کلر مارویک – هفته یهودی در واشنگتن


کلر مارویک، از Chevy Chase، در ۱۰ مارس درگذشت. او ۱۰۰ سال داشت. مادر دکتر دیوید (جودی) مارویک و الین (دکتر مارک) زیمرمن. مادربزرگ پنج یک مادربزرگ ۱۸ ساله. می توان به هاداسا (hadassah.org) یا دانشگاه بن گوریون نقب (در، bgu.ac.il/en) کمک کرد. ترتیبات به مجلس عبری تورچینسکی سپرده شد.

مقاله قبلیبروس فاینبرگ
مقاله بعدیهربرت اوستروف

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر