۲۰۰۰۰ غیرنظامی در ماریوپل کشته شدند


وادیم بویچنکو، شهردار ماریوپل در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شد که بیش از ۲۰ غیرنظامی اوکراینی در حمله نیروهای روسی به این شهر کشته شدند.

به گفته پائولو کریلنکو، رئیس دفتر نظامی منطقه دونتسک، ممکن است تعداد قربانیان در ماریوپول به ۲۲۰۰۰ نفر افزایش یابد. او به سی ان ان گفت: «وضعیت در ماریوپل اظهار نظر در مورد تعداد تلفات را دشوار می کند.

شهردار ماریوپل در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شد که نیروهای روسی بیش از ۲۰ هزار غیرنظامی را در این شهر کشته اند.

به گزارش گاردین، وادیم بویچنکو، شهردار ماریوپل در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شد که بیش از ۲۰ غیرنظامی اوکراینی در حمله نیروهای روسی به این شهر کشته شدند.

وی گفت: «تشخیص تلفات دقیق در قربانیان خیابان دشوار است.

به گفته پائولو کریلنکو، رئیس اداره نظامی منطقه دونتسک، ممکن است تعداد قربانیان در ماریوپول به ۲۲۰۰۰ نفر افزایش یابد. او به سی ان ان گفت: «وضعیت در ماریوپل اظهار نظر در مورد تعداد تلفات را دشوار می کند.

پیش از اظهارات شهردار ماریوپل، مقامات اوکراینی مدعی شدند که نیروهای روسی از سلاح های شیمیایی در این شهر استفاده می کنند.

منابع اوکراینی گفتند که در مشاهدات اولیه با قربانیانی مواجه شدند که از نارسایی تنفسی و سایر عوارض فیزیکی ناشی از مواد شیمیایی رنج می بردند.