۳۰۰ شهر تحت تنش آبی – خبری نیست


به دلیل مشکل کم آبی در کشور، نکته ای که کشاورزان باید در دستور کار اصلی خود قرار دهند، نظارت بر الگوی کاشت و استفاده از طرح های نوین آبیاری است، آبیاری با تکنیک ها و طرح های جدید انجام خواهد شد.

به گزارش خبرخبر، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو گفت: حدود ۳۰۰ شهر از جمله برخی شهرهای بزرگ و مراکز استان ها در وضعیت تنش آبی قرار دارند و رفع این مشکل در رأس پروژه های زیربنایی قرار دارد و دولت به طور کامل در حال انجام است. او – او.”

علی اکبر محرابیان افزود: برای کاهش معضل تنش آبی پروژه های جدیدی از جمله خطوط انتقال آب، احداث تصفیه خانه ها و استفاده از منابع جدید آبی را آغاز کرده ایم تا در کمترین زمان ممکن این معضل را کاهش دهیم.

وی گفت: دغدغه تامین مالی پروژه های جدید نداریم و در بودجه ۱۴۰۱ تدابیر مختلفی برای این امر در نظر گرفته شد.

وزیر نیرو افزود: پروژه های نیمه تمام آبرسانی زیادی در بخش کشاورزی وجود دارد که پیش بینی می شود خیلی سریع به اتمام برسد.

محرابیان گفت: با توجه به مشکل کم آبی در کشور، نکته ای که کشاورزان باید در دستور کار اصلی خود قرار دهند، نظارت بر الگوی کشاورزی و استفاده از طرح های نوین آبیاری است که در بودجه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی لحاظ شده است. دولت از فناوری های نوین و پروژه های آبیاری حمایت کامل خواهد کرد.

وزیر نیرو همچنین تاکید کرد: تامین آب حوزه محیط زیست در کشور از اولویت های مهم این وزارتخانه است.