۵۰ کشور فقیر جهان در آستانه ورشکستگی قرار دارند


آخیم اشتاینر، رئیس برنامه توسعه جهانی سازمان ملل گفت: تورم، بحران انرژی و افزایش نرخ بهره شرایطی را ایجاد کرده است که تعداد زیادی از کشورهای جهان در معرض رکود هستند و این می تواند نتایج فاجعه باری داشته باشد. . بر مردم این کشورها تأثیر می گذارد.

بر اساس یک گزارش خبری، سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از ۵۰ کشور فقیر در حال توسعه به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی خود در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از ۵۰ کشور از فقیرترین کشورهای در حال توسعه در آستانه ورشکستگی قرار دارند، مگر اینکه ثروتمندترین کشورهای جهان کمک فوری ارائه کنند.

به گزارش روزنامه گاردین، آخیم اشتاینر، رئیس برنامه توسعه جهانی سازمان ملل متحد گفت: تورم، بحران انرژی و افزایش نرخ بهره شرایطی را ایجاد کرده است که تعداد زیادی از کشورهای جهان در معرض خطر رکود هستند. و این می تواند تأثیرات فاجعه باری بر مردم این کشور داشته باشد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۵۴ کشور در فهرست کشورهای ورشکسته قرار دارند و اگر روند اقتصاد جهانی به همین منوال ادامه پیدا کند، نرخ تورم به همین میزان و قیمت انرژی و مواد غذایی و اقتصاد افزایش می یابد. از این کشورها افزایش خواهد یافت. کشورها دچار مشکل خواهند شد.

اشتاینر ادامه داد که این ممکن است به یک سناریوی فاجعه بار تبدیل شود و همانطور که در سریلانکا رخ داد که منجر به درگیری های داخلی شد، ادامه این روند می تواند به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر شود.

وی همچنین با هشدار به اینکه بدون کمک به این کشورها برای پرداخت بدهی های خود نمی توان انتظار داشت کشورهای فقیر با بحران آب و هوا مقابله کنند، گفت: پرداخت بدهی ها به قدری مهم است که پرداختن به موضوع تغییرات اقلیمی می تواند آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

اشتاینر از کشورهای ثروتمند جهان خواست نقدینگی هدفمند به این کشورها پمپاژ کنند تا بتوانند در زمینه انتقال انرژی سرمایه گذاری کنند و اقدامات موثری در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی انجام دهند.

با این حال، کشورهای فقیر بودجه وعده داده شده توسط کشورهای ثروتمند را دریافت نمی کنند، اما در عوض با خطرات افزایش یافته ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی و موج گرما مواجه هستند.

رئیس برنامه توسعه جهانی سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران آب و هوا می تواند تأثیر قابل توجهی بر این مشکل داشته باشد، زیرا این کشورها با بسیاری از اثرات آب و هوای شدید مواجه خواهند شد.