۷ ماهواره ایرانی در صف پرتاب به فضا


تلاش ما این است که بتوانیم یک ماهواره با درجه دقیق را در افق ۱۴۰۴ در ژئومدار قرار دهیم. قدم بعدی این است که بتوانیم یک ماهواره عملیاتی با محموله های مخابراتی مورد نیاز کشور در این مدار و پروژه های مرتبط قرار دهیم. بلوک های انتقال مداری با همین رویکرد ارائه و دنبال می شوند.

بر اساس این خبر، حسن سالاریات، رئیس سازمان فضایی ایران گفت: پرتابگرهای داخلی ما در مرحله استانداردسازی فناوری هستند و نیاز به انجام آزمایش‌های مختلف زیر مداری دارند و آزمایش‌های اخیر نشان داد که مشکلات اصلی یکی از پرتابگرهای روشنایی ایران است. حل شده اند.” سالاری گفت: اکنون هفت ماهواره در خط داریم که امیدواریم همه آنها در مدار باشند و راه اندازی شوند.
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: پرتابگرهای داخلی ما در مرحله یکپارچه‌سازی فناوری هستند و نیاز به آزمایش‌های زیرمداری مختلف دارند و آزمایش‌های اخیر نشان داد که مشکلات اصلی یکی از پرتابگرهای سبک ایرانی برطرف شده است.

نصب ماهواره در لایه اسد (۵۰۰ کیلومتری زمین) و تحقق مدار جغرافیایی ماهواره های اندازه گیری و سامانه های ماهواره ای از مهمترین اهداف ایران در حوزه فضا است. یکی از ارکان مهم برای رسیدن به این هدف، پیشرفت در زمینه پرتابگر اصلی است.

برخی معتقدند پرتابگرها در پرتاب های ناموفق گذشته مشکل داشتند اما چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که این مسائل در حال بررسی است. اسفندماه سال گذشته اولین ماهواره با پرتابگر داخلی به فضا پرتاب شد که به این ترتیب توانستیم لایه لئو را نصب کنیم.

حسن سالاریا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران، درباره پرتابگرهای داخلی و اینکه برخی معتقدند ماهواره ظفر به دلیل مشکلات پرتابگر داخلی در مدار قرار نگرفته است، گفت: ما فرصتی برای انجام عملیات و اندازه گیری عملکرد و دقت در مدار نداریم، بنابراین ماهواره ظفار و سایر ماهواره های مشابه در مدار نبودند تا زمانی که بتوانیم صحت ۱۰۰ درصد عملکرد یا مشکلات احتمالی آن را تأیید کنیم.

وی افزود: شاید ماهواره های ما هم مشکل فنی داشته باشند، زیرا این اولین بار است که در مدار قرار می گیرند.

هفت ماهواره ایرانی در خط

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: زمانی که ماه در مدار قرار می گیرد، باید مدتی صبر کنیم تا عملکرد و داده های مورد نظر خود را از آن به دست آوریم. در واقع یک سری اقدامات از جمله کالیبراسیون حسگر، بارگذاری و تنظیم بهره کنترلی و مواردی از این دست باید در هفته های اول پس از قرار گرفتن ماهواره در مدار انجام شود. مانند ماهواره «نور ۲» که در اسفند ۱۳۹۲ پرتاب شد و پس از حدود دو ماه به بهره برداری رسید.

سالاری گفت: اکنون هفت ماهواره در خط داریم که امیدواریم همه آنها در مدار باشند و راه اندازی شوند.

پرتابگرهای داخلی در مرحله ارتقای فناوری

وی گفت: پرتابگرهای داخلی ما در حال ارتقای فناوری هستند. این فناوری پیچیده است و دارای چندین موتور و هزاران قطعه است. عملیات و کاربرد این فناوری به چندین آزمایش زیر مداری نیاز دارد. با آخرین آزمایش انجام شده به نظر می رسد مشکلات اصلی یکی از پرتابگرهای ایرانی برطرف شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وقتی خودرویی دچار مشکل می شود در شهر آن را ورق می زند و مشکلات فنی پیدا می کند اما چنین امکانی برای ماهواره و پرتابگر وجود ندارد. پس از پرتاب ماهواره، دیگر برای عیب یابی قابل برگشت نیست. بررسی ها نشان می دهد که یک پرتابگر سبک وزن داخلی در مدار پایین زمین در سال جاری به ثبات کامل فناوری خواهد رسید و ماهواره را در مدار قرار خواهد داد.

برنامه ریزی برای قرار دادن ماهواره های کوچک در مدار زمین تا سال ۱۴۰۴

سالاریا در خصوص تزریق ماهواره به مدار جغرافیایی گفت: کشوری که قصد پرتاب ماهواره به مدار ۳۶ هزار کیلومتری را دارد ابتدا باید پرتاب موفقیت آمیز ماهواره به مدار پایین را ثابت کند و مانورهای مداری موفقی داشته باشد.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که بتوانیم در افق ۱۴۰۴ ماهواره ای را در رده دقیق در مدار جغرافیایی قرار دهیم. گام بعدی این است که بتوان یک ماهواره عملیاتی با محموله مخابراتی مورد نیاز کشور در این مدار قرار داد و پروژه های مربوط به بلوک های انتقال مداری نیز با همین رویکرد ارائه و دنبال می شود.