۷۰۰۰۰۰ نفر در جهان هر روز فقیرتر می شوند – اخبار


کرونا

بیش از نیمی از خانوارهای جهان برای تامین هزینه های خود دست و پنجه نرم می کنند و در میان آنها حدود ۲۰ درصد قادر به تامین هزینه های اولیه نیستند. همه‌گیری ویروس کرونا و حمله روسیه به اوکراین تأثیرات گسترده‌ای بر زنجیره تأمین داشته است و شرکت‌ها همچنان بدون کنترل از این بحران‌ها سود می‌برند.

به گزارش نبخبر، فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری اعلام کرد: روزانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر در جهان نسبت به روز گذشته فقیرتر می شوند. روز جهانی کار شایسته (۷ اکتبر) به میلیون ها کارگر در سراسر جهان اختصاص دارد که برای دستمزد برابر تلاش می کنند.

افزایش فاصله طبقاتی
آمار افزایش شکاف طبقاتی و شکاف بین حقوق بگیران و حقوق بگیران هر روز بیشتر و بیشتر می شود. تورم افسارگسیخته ناشی از شرکت‌های به حداکثر رساندن سود که انرژی، حمل‌ونقل، غذا و سایر کالاهای حیاتی را کنترل می‌کنند، کارگران و خانواده‌هایشان را به سمت فقر سوق می‌دهد. بیش از نیمی از خانوارهای جهان برای تامین هزینه های خود دست و پنجه نرم می کنند و در میان آنها حدود ۲۰ درصد قادر به تامین هزینه های اولیه نیستند. همه‌گیری ویروس کرونا و حمله روسیه به اوکراین تأثیرات گسترده‌ای بر زنجیره تأمین داشته است و شرکت‌ها همچنان بدون کنترل از این بحران‌ها سود می‌برند. علاوه بر کاهش سهم رفاه کارگران پس از دهه‌ها سرکوب دستمزدها، این امر همچنین منجر به افزایش سرکوب فعالیت‌های اتحادیه‌ها، محدود کردن چانه‌زنی جمعی بر سر شرایط کار، دستمزد و مواردی از این دست شد. حداقل دستمزد در اکثر کشورها ناکافی است و این باعث می شود که این کارگران همچنان شغل خود را از دست بدهند.

پرداخت حقوق صاحبان سهام
برابری حقوق سنگ بنای قرارداد اجتماعی بین کارگران، دولت ها و کارفرمایان است که در این بحران به نفع طمع شرکت ها تضعیف شده است. پس از موافقت با حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان، بسیاری از دولت ها اقداماتی را برای کاهش نامحسوس این حداقل ها از طریق اقدامات قانونی و قانونی انجام داده اند. این فشارها بر نیروی کار در شرایطی که ثروت مولد در جهان به دلیل بحران‌های اخیر کاهش نیافته است و از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۵۷۳ میلیاردر جدید ظهور کرده‌اند که نیمی از آنها پس از بحران جنگ اوکراین ظاهر شده‌اند. این میلیاردرهای جدید اکنون ۱۳.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارند، در حالی که هر روز بیش از ۷۰۰۰۰۰ نفر در جهان فقیرتر از روز قبل هستند.

تهدیدی برای دموکراسی و دموکراسی
شکستن قرارداد اجتماعی از طریق تصمیم گیری های عمدی دولت ها، نهاد مدنی دموکراسی و دموکراسی را نیز تهدید می کند و آثار این تهدید را می توان در سرکوب اتحادیه ها و عدم قطعیت قوانین عادلانه کار مشاهده کرد. بر اساس گزارش این اتحادیه کارگران بسیاری از رشته ها برای حفظ حقوق خود چاره ای جز اعتراض ندارند.

بحران بدبختی باروری
بحران هایی که بدبختی را بازتولید می کنند مانند گرم شدن کره زمین، تخریب محیط زیست، درگیری های مسلحانه و طمع فزاینده شرکت ها باید به نقطه عطفی در روابط اقتصادی جدید تبدیل شوند. یک نقطه عطف، از آن زمان، دولت ها خواهند پذیرفت که باید به نفع مردم حکومت کنند و دیگر بار قدرت نخبگان شرکت های خصوصی را به دوش نکشند. کارشناسان ITUC معتقدند که جهان به یک قرارداد اجتماعی جدید با حقوق برابر در هسته آن نیاز دارد. کمبود ۵۷۵ میلیون شغل در جهان باید شکسته شود و حقوق اولیه کارگران رعایت شود. به این ترتیب روابط اقتصادی فراتر از آثار و بقایای دوران استعمار برقرار خواهد شد. بر این پایه ها می توان صلح را بنا کرد و با چالش های مبرم امروز و آینده روبرو شد و بر آن غلبه کرد.

کد خبر: ۱۹۶۰۷۱